Videojaarverslag een nieuw idee? voor uw bedrijf . DBC maak al tien jaar lang videojaarverslagen voor bedrijven en instellingen. Dit voorbeeld is van InnovatieNetwerk van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om naast de traditionele papieren versie een breder internetpubliek te interesseren voor het werk van InnovatieNetwerk.
The video annual report is a new product of Dbc Media. It tells your yearly company result on video for a wide range of audience, This is the annual report 2007 from InnovationNetwork, which stimulates innovations in the Netherlands. The storyteller is the CEO of InnovationNetwork who leads you through three important projects of innovation.

Dit vind je misschien ook interessant

TERUG NAAR BOVEN