Door de klimaatsveranderingen moet water meer ruimte krijgen en vooral bij de rivieren. InnovatieNetwerk bedacht een plan voor een groter nat gebied met nieuwe kans voor de natuur, maar ook voor bebouwing. Opdrachtgever video: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
The climate is changing and therefore the old Dutch rivers need more space. Time for innovative ideas by InnovatieNetwerk in the Netherlands. 

MEER UIT DEZE SERIE

TERUG NAAR BOVEN